14 กุมภาพันธ์ 2562 แพร่เปิดมาตรการปิดป่าลดฝุ่นละออง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_320151/

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยถึงมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ค่า PM 2.5 ว่า ในส่วนของจังหวัดแพร่นั้น สาเหตุหลักของการของปัญหาเกิดจากการเผาป่าหรือตอซังพืชไร่ของเกษตรกร ซึ่งทางจังหวัดได้ออกประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 พร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรในพื้นที่ถึงประกาศดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรแต่ทางจังหวัดได้หามาตรการและแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ยังมีมาตรการปิดป่าที่เป็นป่าเสื่อมโทรมและมีราษฎรทำกินทั้ง 27 แห่ง ซึ่งการปิดป่าดังกล่าวไม่ได้เป็นการห้ามเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด แต่มอบหมายให้ทางอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่นควบคุมคนเข้าออก เพื่อง่ายต่อการติดตามตัวหากเกิดไฟป่าขึ้นและจะได้ดำเนินคดีหากพบว่ามีความผิด ซึ่งทางอำเภอจะดูความจำเป็นในการเข้าพื้นที่เป็นกรณีๆไป นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังหน่วยฝนหลวง ให้มาตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อทำฝนเทียมเมื่อมีสภาพอากาศพร้อม เนื่องจากน้ำฝนสามารถหยุดไฟป่าได้เป็นวงกว้าง พร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศได้มากกว่าการระดมรถฉีดน้ำ แต่เมื่อยังไม่สามารถทำฝนเทียมได้ ทางองค์กรปกครองทั้ง 78 แห่งก็ได้มีการออกล้างทำความสะอาดถนนลดเพื่อปริมาณฝุ่นลดปริมาณฝุ่นในเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยังกล่าวต่อว่าสำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ได้มีการพูดคุยในภาพรวมของจังหวัดทางภาคเหนือในการแก้ปัญหาเพื่อไปในทิศทางเดียวกันประกอบกับได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น แต่จะมีเพียงบางส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติตามซึ่งทางจังหวัดจะมีมาตรการลงโทษต่อไป